ทัวร์ตุรกี » ทัวร์แกรนด์ตุรกี ปีใหม่2020 8วัน บินTK

ทัวร์แกรนด์ตุรกี ปีใหม่2020 8วัน บินTK

18   0

ทัวร์แกรนด์ตุรกี ปีใหม่2020 8วัน บินTK

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต
 • เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
 • เข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์
 • เข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)
 • เข้าชมพระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace)
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market)
 • เข้าชม นครใต้ดิน Underground city of Kaymakli
 • ชมเมืองต่างๆในเขตคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum)
 • เข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน
 • เข้าชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath)
 • ชม วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian)
 • เดินทางโดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
26 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 ราคา 42,900.- บาท
27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 ราคา 42,900.- บาท
29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 ราคา 42,900.- บาท

ทัวร์แกรนด์ตุรกี ปีใหม่2020 8วัน บินTK