ทัวร์พม่า
มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์พม่า สี่คูณร้อย 1วัน

ระยะเวลา 1วัน ราคาเริ่มต้น 4,994 บาท

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์พม่า รวยแปะๆ 2วัน 1คืน นอน5ดาว

ระยะเวลา 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 6,116 บาท

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
นะโม เมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน UB

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มู นะ เมียนมาร์ 2วัน 1คืน

ระยะเวลา 2วัน 1คืน ราคาเริ่มต้น 7,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม