ทัวร์ฮ่องกง
มหัศจรรย์…ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง GRAND MAGICAL DISNEY 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง หลงปัง 3วัน 2คืน BY NX

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง เมล่อน ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 17,771 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง ซุปตาร์…โป่ว โป่ว โก เซง V.3 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน (EK)

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน 2คืน (HX)

ระยะเวลา 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม