ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะ ICE AND SNOW FESTIVAL 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 46,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ฮาร์บิน ชิงเต่า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 6วัน 4คืน บิน SC

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

- ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ชิงเตา ฮาร์บิน เทศกาลหิมะ และ น้ำแข็ง 7วัน 6คืน

ระยะเวลา 7วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 43,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ชิงเตา ฮาร์บิน เทศกาลหิมะ และ น้ำแข็ง 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 37,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ฮาร์บิน อนุสาวรีย์ฝั่งหง เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ฮาร์บิน ICE AND SNOW FESTIVAL หมู่บ้านหิมะ 6วัน 5คืน (FM)

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮาร์บิ้น HARBIN ต้าเหลียน ดินแดนน้ำแข็งมหัสจรรย์ 6D5N

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮาร์บิ้น ซุปตาร์…หิมะมังกรฮาร์บิน 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฮาร์บิ้น CHINA ฮาร์บิน เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม