รีวิวล่องเรือเจ้าพระยา
Viva Alangka Cruise รีวิว

ระยะเวลา 16.45-18.30 น. ราคาเริ่มต้น 790 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน, เสาร์ - อาทิตย์

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส รีวิว

ระยะเวลา 19.30 - 21.30 น. ราคาเริ่มต้น 990 เด็ก4-10ปี 790 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -

White Orchid River Cruise รีวิว

ระยะเวลา 19.45 - 21.45 น. ราคาเริ่มต้น 899 เด็ก4-10ปี 599 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -

เรือ Wonderful Pearl รีวิว

ระยะเวลา 19.30 - 21.30 น. ราคาเริ่มต้น 1450 เด็ก4-10ปี 1100 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -

เรืออลังกา ครูซ รีวิว

ระยะเวลา 19.15-21.15 น. ราคาเริ่มต้น 990 เด็ก4-10ปี 690 บาท

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -