ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น เฟิ่งหวง 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จางเจียเจี้ย พักเมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวฝูหรงเจิ้น 6วัน 5คืน

ระยะเวลา คืน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ส.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ธ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์…จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ธ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ส.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทพเจ้ามังกรทอง 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จางเจียเจี้ย หนึ่งในใต้หล้า ไม่เข้าร้าน 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ส.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จางเจียเจี้ย แสงสีเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น หยีชาง ล่องเรือเขื่อนสามผา 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม