ทัวร์ลี่เจียง
ทัวร์จีน ยิ่งสูงยิ่งหนาว คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์คุนหมิง ซุปตาร์…คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียงแบบตะโกน 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่าV.2 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่V.2 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ลี่เจียง ต้าลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน BY DR

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน DRAGON SNOW ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน สูงแค่ไหนก็จะไป! ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ปราบเซียน 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 19,991 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม