ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี 7วัน 5คืน

ระยะเวลา 7วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ฉงชิ่งทะลุตึก อู่หลง หลุมบ่อฟ้า 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว 7วัน 5คืน

ระยะเวลา 7วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์ ฉงชิ่ง อู่หลง อู่หลิงซาน ต้าจู๋ V2 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ธ.ค. 66

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66, พ.ย. 66, ธ.ค. 66, ม.ค. 67, ก.พ. 67, มี.ค. 67, เม.ย. 67 -

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม