ทัวร์ซัวเถา
ทัวร์ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6วัน 5คืน (CZ)

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซัวเถา หย่งติ้ง แต้จิ๋ว 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์…ซัวเถา แต้จิ๋ว 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม