ทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา GRAND TOUR CANADA 14วัน 11คืน

ระยะเวลา 14วัน 11คืน ราคาเริ่มต้น 255,000 บาท

กำหนดการเดินทาง

- ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์แกรนด์แคนาดา 13วัน (ฺKE)

ระยะเวลา 13วัน ราคาเริ่มต้น 259,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์แกรนด์แคนาดา ล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน

ระยะเวลา 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 239,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์แกรนด์แคนาดา ล่าแสงเหนือ 10วัน 7คืน

ระยะเวลา 10วัน 7คืน ราคาเริ่มต้น 239,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66, ธ.ค. 66, ม.ค. 67, ก.พ. 67, มี.ค. 67 -

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม