ทัวร์เฉิงตู
หนีห่าวเฉิงตู… จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (SL)

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67 - ม.ค. 68

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์หนีห่าวเฉิงตู… จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน (SL)

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67 - ธ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี 7วัน 5คืน

ระยะเวลา 7วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 24,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มหัศจรรย์…เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี 7วัน 6คืน

ระยะเวลา 7วัน 6คืน ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย
ทัวร์มหัศจรรย์…เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู พลอยไพลิน 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 18,881 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ตูเจียงเอี้ยน เมืองโบราณลั่วไต้ (เก็บเชอรี่) 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม