ทัวร์ต้าลี่
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6 วัน 5 คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซุปตาร์…หว่อสี่ฮวนคุนหมิงลี่เจียงแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ธ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซุปตาร์…ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักคุนหมิง 6 วัน 5 คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ธ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน 4คืน

ระยะเวลา 5วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง 6วัน 5คืน บินKY

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ม.ค. 68

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ยิ่งสูง ยิ่งสวย คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - พ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 68 - มี.ค. 68

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 5คืน

ระยะเวลา 6วัน 5คืน ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 67 - มี.ค. 68

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม