ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 27,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5วัน 3คืน (VZ)

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน Great Wonder ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซุปตาร์…สองสวนสนุกพรมแดงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
SHANGHAI-BEIJING ยอดพยัคฆ์แดนมังกร 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
SHANGHAI BEIJING DISNEYLAND HAVEFUN 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

- มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์..ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ) 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 67 - เม.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม