ทัวร์ไหหลำ
ทัวร์ไหหลำ ซุปตาร์…ไปไหหลำเลยดิ๊ 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ซุปตาร์…ปันใจไปให้ ไหหลำ !! 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ อุทยานหนานซาน 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 10,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์ไหหลำ ซุปตาร์…ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 4คืน

ระยะเวลา 6วัน 4คืน ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

- มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ 5วัน 3คืน

ระยะเวลา 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

- มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม