ทัวร์มัณฑะเลย์
มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
MANDALAY MINGUN มูตามรอย มัณฑะเลย์-มินกุน 3 DAYS 2 NIGHTS BY 8M

ระยะเวลา 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ก.พ. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

- ต.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม
มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4วัน 3คืน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย โหลดโปรแกรม