ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์มัณฑะเลย์ » ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

รหัสทัวร์

21036

ประเทศ

ทัวร์มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง -มัณฑะเลย์ – ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  • วันที่ 2 พุกาม – จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม- เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – วัดมนูหะ – ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยรถโค้ชปรับอากาศ – สะพานไม้อูเป็ง
  • วันที่ 3 มัณฑะเลย์ – ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน – เจดีย์ชเวพิวมิน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มิงกุน (ไม่รวมค่ารถสามล้อ) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
  • วันที่ 4 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดงูมุยพญา – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
16-19 มีนาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
06-09 เมษายน 67 15,999 บาท จองด่วน
12-15 เมษายน 67 15,499 บาท จองด่วน
04-07 พฤษภาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
19-22 พฤษภาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
01-04 มิถุนายน 67 15,499 บาท จองด่วน
21-24 มิถุนายน 67 14,999 บาท จองด่วน
06-09 กรกฎาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
19-22 กรกฎาคม 67 15,999 บาท จองด่วน
20-23 กรกฎาคม 67 15,999 บาท จองด่วน
26-29 กรกฎาคม 67 15,999 บาท จองด่วน
10-13 สิงหาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
23-26 สิงหาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
13-16 กันยายน 67 14,999 บาท จองด่วน
20-23 กันยายน 67 14,999 บาท จองด่วน
27-30 กันยายน 67 14,999 บาท จองด่วน
04-06 ตุลาคม 67 14,999 บาท จองด่วน
12-15 ตุลาคม 67 15,499 บาท จองด่วน
20-23 ตุลาคม 67 14,999 บาท จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน 8M

ทัวร์มัณฑะเลย์

FACEBOOK FANPAGE6 มีนาคม 2024