ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์มัณฑะเลย์ » มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21474

ประเทศ

ทัวร์มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿14,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – มัณฑะเลย์ – เมืองเนปยีดอ
  • วันที่ 2 พระพุทธรูปปางมารวิชัย – เจดีย์อุปปาตะสันติ – พิพิธภัณฑ์อัญมณี – เมืองพุกาม
  • วันที่ 3 เจดีย์ชเวสิกอง – วัดติโลมินโล – วัดอนันดา – วิหารสัพพัญญู – โรงงานเครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – วัดมหุหา – วัดกุบยางกี – นั่งรถม้าชมเมือง – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก
  • วันที่ 4 เมืองมัณฑะเลย์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
03-06 พ.ค.67 14,999 จองด่วน
31 พ.ค.-03 มิ.ย.67

(วันหยุด)

16,999 จองด่วน
14-17 มิ.ย.67 15,999 จองด่วน
28 มิ.ย.-01 ก.ค.67 14,999 จองด่วน
19-22 ก.ค.67 16,999 จองด่วน
20-23 ก.ค.67

(วันหยุด)

16,999 จองด่วน
26-29 ก.ค.67

(วันหยุด)

16,999 จองด่วน
09-12 ส.ค.67

(วันหยุด)

16,999 จองด่วน
10-13 ส.ค.67 16,999 จองด่วน
23-26 ส.ค.67 15,999 จองด่วน
13-16 ก.ย.67 14,999 จองด่วน
27-30 ก.ย.67 15,999 จองด่วน
11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

17,999 จองด่วน
12-15 ต.ค.67

(วันหยุด)

16,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,000/ท่าน/ทริป

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว3เมือง มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE8 เมษายน 2024