ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์มัณฑะเลย์ » ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

21361

ประเทศ

ทัวร์มัณฑะเลย์

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿12,988 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินมัณฑะเลย์-ออกเดินทางสู่กรุงเนปิดอว์โดยรถโค้ชปรับอากาศ-นมัสการพระพุทธมารวิชยะ
  • วันที่ 2 กรุงเนปิดอว์-เจดีย์อุปปาตะสันติ-ช้างเผือก-วัดวินมินเตา-เมืองเจ๊าแส่-เจดีย์ชเวพิน ชเวทรัพย์-เดินทางสู่กลับสู่เมืองมัณฑะเลย์
  • วันที่ 3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว์-พระราชวังไม้สักทอง-สนามบินมัณฑะเลย์-สนามบินดอนเมือง

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
27-29 เมษายน 67 12,988 บาท จองด่วน
01-03 พฤษภาคม 67

04-06 พฤษภาคม 67

10-12 พฤษภาคม 67

22-24 พฤษภาคม 67

12,988 บาท จองด่วน
01-03 มิถุนายน 67

21-23 มิถุนายน 67

12,988 บาท จองด่วน
12-14 กรกฎาคม 67

20-22 กรกฎาคม 67

27-29 กรกฎาคม 67

12,988 บาท จองด่วน
10-12 สิงหาคม 67

23-25 สิงหาคม 67

12,988 บาท จองด่วน
13-15 กันยายน 67

27-29 กันยายน 67

12,988 บาท จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 1,500/ท่าน/ทริป

ทัวร์มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ 3วัน 2คืน

ทัวร์มัณฑะเลย์

FACEBOOK FANPAGE1 เมษายน 2024