เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์ปูซาน » ทัวร์ปูซาน Charming BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

ทัวร์ปูซาน Charming BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

ทัวร์ปูซาน Charming BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20871


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿16,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ปูซาน Charming BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค – Gimhae nakdong river rail bike – Gimhae Gaya Theme Park – LF Square Mall
  • วันที่ 3 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine – I Museum – Yeosu Art land และพิพิธภัณฑ์ Trick Art – Ocean View Café – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง
  • วันที่ 4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์คริสต์จุกซอง – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 5 Local Super Market – ตลาดนัมโพดง – ท่าเรือจังนิม – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
17-21 เมษายน 2567 19,888 จองด่วน
19-23 เมษายน 2567 19,888 จองด่วน
24-28 เมษายน 2567 19,888 จองด่วน
26-30 เมษายน 2567 19,888 จองด่วน
01-05 พฤษภาคม 2567 19,888 จองด่วน
03-07 พฤษภาคม 2567 20,888 จองด่วน
08-12 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
10-14 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
15-19 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
17-21 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
22-26 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
24-28 พฤษภาคม 2567 18,888 จองด่วน
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 18,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 18,888 จองด่วน
05-09 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
07-11 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
12-16 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
14-18 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
19-23 มิถุนายน 2567 16,888 จองด่วน
21-25 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
26-30 มิถุนายน 2567 17,888 จองด่วน
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 17,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ปูซาน Charming BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

ทัวร์ปูซาน

FACEBOOK FANPAGE


28 กุมภาพันธ์ 2024