ทัวร์พรีเมี่ยม » TOUR TURKIYE 8วัน 5คืน

TOUR TURKIYE 8วัน 5คืน

TOUR TURKIYE 8วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 20080


จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿69,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

TOUR TURKIYE 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินอาตาเติร์ก อิสตันบูล (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน) – เมืองเนฟเชฮีร์ – นครใต้ดิน เคย์มาคลี – พิพิธภัณฑ์ เกอโรเม่ – คัปปาโดเชีย
  • วันที่ 3 บอลลูนทัวร์ คัปปาโดเกีย – คอนย่า – คาราวานซาราย – ปามุคคาเล่
  • วันที่ 4 ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณฮีเอราโปลิส – คูซาดาซึ – เอฟิซัส
  • วันที่ 5 คูซาดาซึ – เบอร์กามา– อะโครโปลิส – ทรอย – ชานัคคาเล่
  • วันที่ 6 ชานัคคัลเล – อิสตันบูล –วิหารฮาเกีย โซเฟีย – บลูมอสก์ – พระราชวังทอปคาปึ – วิหารฮาเกีย โซเฟีย – บลูมอสก์
  • วันที่ 7 พระราชวังโดลมาบาเช่ – ท่าอากาศยานอาตาร์กเติร์ก อิสตันบูล
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

24-31 มกราคม 2567 69,900.-
21-28 กุมภาพันธ์ 2567 69,900.-
20-27 มีนาคม 2567 69,900.-
23 เม.ย. – 30 เม.ย. 2567 (**กลับ night flight TK68) 69,900.-
07-14 พฤษภาคม 2567 69,900.-

TOUR TURKIYE 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี

FACEBOOK FANPAGE


29 มกราคม 2024