ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส TGV 10วัน

รหัสทัวร์

21603

ประเทศ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

฿169,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส TGV 10วัน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
  • วันที่ 2 ซูริค – น้ำกไรน์ – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ – ชมน้ำตกตกกีสบาค – อิเซล์ทวาลด์ – อินเทอลาเคน – สวิสฯ ฟองดู
  • วันที่ 3 เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เดินเล่นในมืองอินเทอลาเคน – รับประทานอาหารพร้อมชมวิวบนเขาฮาเดอร์คลุม
  • วันที่ 4 อินเทอลาเค่น – นั่งกระเช้าสู่กรินเดลวาลด์ เฟรียส – เดินชมวิวคลิฟวอล์ค – ทะเลสาบบาชแอล์ปซี – เบลาซี – บาเซิล
  • วันที่ 5 บาเซิล – ริคเวียร์ – กอลมาร์ – ริโบวิลเล่ – ชิมไวน์รสเลิศ – สตราซบูร์ก
  • วันที่ 6 เดินชมเมืองเก่าสตารส์บูร์ก – ล่องเรือชมเมือง – นั่งรถไฟด่วน TGV เข้ามหานครปารีส – ชมวิวถนนช็อง เซลีเซ
  • วันที่ 7 มหานครปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 8 ชมวิวย่านมองมาร์ต – ช้อปปิ้งจุใจ ห้างลาฟาแยต
  • วันที่ 9 สนามบินปารีส
  • วันที่ 10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
21 – 30 พ.ค.67  169,900 จองด่วน
30 พ.ค. – 08 มิ.ย.67 169,900 จองด่วน
19 – 28 มิ.ย.67 169,900 จองด่วน
20 – 29 ก.ค.67* 179,900 จองด่วน
09 – 18 ส.ค.67 179,900 จองด่วน
06 – 15 ก.ย.67 169,900 จองด่วน
20 – 29 ก.ย.67 169,900 จองด่วน
11 – 20 ต.ค.67 169,900 จองด่วน
14 – 23 ต.ค.67 169,900 จองด่วน
18 – 27 ต.ค.67 169,900 จองด่วน
15 – 24 พ.ย.67 169,900 จองด่วน
04 – 13 ธ.ค.67 169,900 จองด่วน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE



20 เมษายน 2024