ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21328

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – ชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) – Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – เมืองนิวไทเป – ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
14-17 ก.ค.67 19,999 จองด่วน
21-24 ก.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
28-31 ก.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
04-07 ส.ค.67 19,999 จองด่วน
11-14 ส.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
25-28 ส.ค.67 16,999 จองด่วน
08-11 ก.ย.67 17,999 จองด่วน
22-25 ก.ย.67 18,999 จองด่วน
06-09 ต.ค.67 19,999 จองด่วน
11-14 ต.ค.67

(วันหยุด)

24,999 จองด่วน
13-16 ต.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
20-23 ต.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปไกด์+พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป ตามธรรมเนียนท่านละ 1,500 NTD/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 111 ครั้ง
31 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***