ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21421

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ก.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามิเสะ – มัตสึโมโต้ – อิออน มอลล์
  • วันที่ 3 อุทยานคามิโคจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนโออิชิปาร์ค
  • วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ศูนย์การเรียนรู้ชงชา – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 30,999 จองด่วน
20 – 24 มิถุนายน 2567 29,999 จองด่วน
21 – 25 มิถุนายน 2567 29,999 จองด่วน
17 – 21 กรกฎาคม 2567 31,999 จองด่วน
19 – 23 กรกฎาคม 2567 32,999 จองด่วน
20 – 24 กรกฎาคม 2567 31,999 จองด่วน
26 – 30 กรกฎาคม 2567 33,999 จองด่วน
27 – 31 กรกฎาคม 2567 33,999 จองด่วน
07 – 11 สิงหาคม 2567 31,999 จองด่วน
08 – 12 สิงหาคม 2567 33,999 จองด่วน
10 – 14 สิงหาคม 2567 35,999 จองด่วน
21 – 25 สิงหาคม 2567 30,999 จองด่วน
22 – 26 สิงหาคม 2567 30,999 จองด่วน
23 – 27 สิงหาคม 2567 31,999 จองด่วน
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
04 – 08 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
05 – 09 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
06 – 10 กันยายน 2567 30,999 จองด่วน
11 – 15  กันยายน 2567 30,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 2,000/ท่าน/ทริป

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 116 ครั้ง
3 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***