ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ลาว » ทัวร์มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 17291

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - เม.ย. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เมืองหลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด
  • วันที่ 2 พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร
  • วันที่ 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืนวังเวียง
  • วันที่ 4 เมืองเวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
กันยายน 2566 – เมษายน 2567 เริ่มต้น 14,999.-บาท

ทัวร์มหัศจรรย์..หลวงพระบาง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว

FACEBOOK FANPAGE