ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน TK

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน TK

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน TK

รหัสทัวร์

21487

โปรแกรม

ทัวร์อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 67 - ธ.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿79,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน TK

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 อิสตันบูล ประเทศตุรกี – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – มอนเตคาตินี่
  • วันที่ 3 มอนเตคาตินี่ – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
  • วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
  • วันที่ 6 ดีจอง – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 7 ปารีส – ชมเมือง – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – ช้อปปิ้งจุใจ – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – อิสตันบูล ประเทศตุรกี
  • วันที่ 8 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
01-08 มิ.ย. 67 79,900 จอง
23 – 30 มิ.ย. 67 86,900 จอง
12 – 19 ก.ค. 67 79,900 จอง
23 – 30 ส.ค. 67 79,900 จอง
06 – 13 ก.ย. 67 79,900 จอง
22 – 29 ก.ย. 67 86,900 จอง
07 – 14 ต.ค. 67 83,900 จอง
21 – 28 ต.ค. 67 83,900 จอง
08 – 15 พ.ย. 67 79,900 จอง
23 – 30 พ.ย. 67 86,900 จอง
01 – 08 ธ.ค. 67 87,900 จอง
04 – 11 ธ.ค. 67 87,900 จอง

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8วัน TK

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิส อิตาลี ฝรั่งเศส 2567 


จำนวนคนเข้าดู 111 ครั้ง
9 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***