ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21164

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – วัดจื่อหนานกง – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – ชิมชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านพายสับประรด
  • วันที่ 3 วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดซิงเทียนกง – ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง – วัดชิงซาน – Germanium – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
03-06 ก.ค.67 16,999 จองด่วน
06-09 ก.ค.67 20,999 จองด่วน
10-13 ก.ค.67 17,999 จองด่วน
18-21 ก.ค.67

(วันหยุด)

22,999 จองด่วน
21-24 ก.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
24-27 ก.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
01-04 ส.ค.67 19,999 จองด่วน
07-10 ส.ค.67 18,999 จองด่วน
11-14 ส.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน
15-18 ส.ค.67 19,999 จองด่วน
24-27 ส.ค.67 19,999 จองด่วน
29 ส.ค.-01 ก.ย.67 20,999 จองด่วน
13-16 ก.ย.67 20,999 จองด่วน
19-22 ก.ย.67 16,999 จองด่วน
21-24 ก.ย.67 18,999 จองด่วน
02-05 ต.ค.67 18,999 จองด่วน
04-07 ต.ค.67 19,999 จองด่วน
06-09 ต.ค.67 19,999 จองด่วน
12-15 ต.ค.67

(วันหยุด)

23,999 จองด่วน
13-16 ต.ค.67

(วันหยุด)

21,999 จองด่วน
18-21 ต.ค.67 20,999 จองด่วน
19-22 ต.ค.67

(วันหยุด)

21,999 จองด่วน
20-23 ต.ค.67

(วันหยุด)

20,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 NTD/ท่าน

มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 115 ครั้ง
19 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***