เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (อิสระซีเหมินติงครึ่งวัน) 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (อิสระซีเหมินติงครึ่งวัน) 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (อิสระซีเหมินติงครึ่งวัน) 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 21269


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿18,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (อิสระซีเหมินติงครึ่งวัน) 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – วัดต้าซี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ถนนโบราณสือเฟิ่น
  • วันที่ 4 ร้านเครื่องสำอางค์ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ


ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียม 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (อิสระซีเหมินติงครึ่งวัน) 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


23 มีนาคม 2024