จัดกรุ๊ปทัวร์ » จัดกรุ๊ปทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

จัดกรุ๊ปทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

รหัสทัวร์

4852

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿CALL /ท่าน

เดินทางโดยจัดกรุ๊ปทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย
สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
ชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ
สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา
สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ที่มีพุทธลักษณะงดงาม
ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เทพทันใจ เทพกระซิบ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ

ต้องการให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์
ราคาพิเศษ ติดต่อเราได้ 086-222-4225 , 081-553-0191
FACEBOOK FANPAGE

@arinaround

สนใจดูโปรแกรม ทัวร์พม่า คลิ๊กลิ้งค์ด้านล่าง
https://www.arinaroundtour.com/category/ทัวร์เอเซีย/ทัวร์พม่า/

จัดกรุ๊ปทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ

13 พฤษภาคม 2018