จัดกรุ๊ปทัวร์ » ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 4วัน 3คืน

ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 4วัน 3คืน

ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

10621

ประเทศ

จัดกรุ๊ปทัวร์

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน -

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿CALL /ท่าน

เดินทางโดยแชร์แล้ว 2229 ครั้ง

ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 4วัน 3คืน

จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

เดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง รถบัสและไกด์ท้องถิ่นมารอรับ

ออกเดินทางไปยัง เมืองเว้ เข้าชม พระราชวังเว้

พระราชวังเว้

พระราชวังเว้

พระราชวังเว้

เดินชมพระราชวังเว้ พร้อมฟังคำบรรยายจากไกด์แล้ว

จากนั้น เดินทางไปต่อกันที่ วัดเจดีย์เทียนมู่

วัดเจดีย์เทียนมู่

จากนั้น รับประทานอาหาค่ำที่ ภัตตาคาร 

หลังมื้ออาหาร เข้าพักที่ โรงแรม เก็บแรงไว้สำหรับวันรุ่งขึ้น

หลังอาหารเช้า ไปเที่ยวกันต่อที่ สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ (tomb of khai dinh)

จากนั้นเดินทางกลับมายังเมืองดานัง 

เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์

จุดเชคอินสุดฮิต สะพานมือ (Golden bridge) 

พัก mercure บาน่าฮิลล์ 1คืน

ตื่นเช้ามา สามารถสนุกกับเครื่องต่างๆได้ฟรี ที่สำคัญคนน้อยมาก เพราะยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้พักบนโรงแรมขึ้นมา

หลังจากนั้น นั่งกระเช้าลงมา เดินทางไปต่อที่ เมืองฮอยอัน (Hoian)

จากนั้นไปต่อกันที่ ล่องเรือกระด้ง

การล่องเรือกระด้ง เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่เน้นความสนุกสนาน

ล่องเรือไปตามลำน้ำ มีการโชว์แกว่งเรือ เปิดเพลง สร้างความบันเทิงให้นักท่องเที่ยว

จากนั้นไปต่อกันที่ วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่เชิงเขาริมทะเล ที่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

คอยป้องกันภัยให้ชาวประมงที่ออกหาปลาในเมืองดานัง

จากนั้นเข้าที่พัก Haian Beach Hotel & Spa

หลังอาหารเช้า ภายในโรงแรม  แวะซื้อของฝากกันที่ ตลาดฮาน

ได้เวลาอันสมควร พาลูกค้าเชคอินที่สนามบินดานัง

เดินทางกลับประเทศไทย พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ดานัง บานาฮิลล์ จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 4วัน 3คืน


☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/10620

@arinaround

FACEBOOK FANPAGE*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***

ทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
ทัวร์มัณฑะเลย์
ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพระยา

15 มิถุนายน 2019