ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมัน » ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ จุงเฟรา 8วัน (EY)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ จุงเฟรา 8วัน (EY)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ จุงเฟรา 8วัน (EY)

รหัสทัวร์

19954

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿69,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ จุงเฟรา 8วัน (EY)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินกรุงอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง)
  • วันที่ 2 มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 3 ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี – รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น
  • วันที่ 4 ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ – หลังคาทองคำ
  • วันที่ 5 อินซ์บรูกซ์– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง – สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง
  • วันที่ 6 อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway – ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
  • วันที่ 7 ซูริค – สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง)
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

30ม.ค.-06ก.พ. 67 69,900
13 – 20 ก.พ. 67 79,900
23ก.พ.-01มี.ค. 67 79,900
01 – 08 มี.ค. 67 73,900
12 – 19 มี.ค. 67 79,900
26มี.ค.-02 เม.ย. 67 79,900
02 – 09 เม.ย. 67 82,900
23 – 30 เม.ย. 67 79,900
29เม.ย.-06พ.ค. 67 75,900
15 – 22 พ.ค. 67 73,900
21- 28 พ.ค. 67 79,900
28พ.ค.-04มิ.ย. 67 82,900
11 – 18 มิ.ย. 67 79,900
18 – 25 มิ.ย. 67 73,900
23 – 30 มิ.ย. 67 79,900

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ จุงเฟรา 8วัน (EY)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FACEBOOK FANPAGE


23 มกราคม 2024