เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING 5วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 21053


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿32,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING 5วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  • วันที่ 2 วัดโบวังซา – สะพานแขวนมาจัง – อิมจินกัก ปาร์ค – มัลตงโดนัททาวน์
  • วันที่ 3 RED PINE – ศูนย์สมุนไพร – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (ทำคิมพับ+ใส่ชุดฮันบก) – ศูนย์เครื่องสำอาง – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – ย่านฮงแด
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถ – ไม่มีไกด์)
  • วันที่ 5 N TOWER (รวมกระเช้า) – ดิวตี้ฟรี – ฮุนได พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
14 – 18 มีนาคม 67 32,888 จองด่วน
20 – 24 มีนาคม 67 32,888 จองด่วน
27 – 31 มีนาคม 67 32,888 จองด่วน
05 – 09 เมษายน 67 32,888 จองด่วน
12 – 16 เมษายน 67  (วันสงกรานต์) 39,888 จองด่วน
13 – 17 เมษายน 67  (วันสงกรานต์) 38,888 จองด่วน
17 – 21 เมษายน 67 32,888 จองด่วน
19 – 23 เมษายน 67 32,888 จองด่วน
24 – 28 เมษายน 67 32,888 จองด่วน
26 – 30 เมษายน 67 32,888 จองด่วน
02 – 06 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
03 – 07 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
08 – 12 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
10 – 14 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
15 – 19 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
17 – 21 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
22 – 26 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
24 – 28 พฤษภาคม 67 32,888 จองด่วน
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 67 32,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,700 บาท/ท่าน

ทัวร์เกาหลี MAGIC SPRING 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี

FACEBOOK FANPAGE


12 มีนาคม 2024