เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 21256


จำนวนวันเดินทาง : 3วัน 2คืน


ราคาเริ่มต้น ฿11,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน
  • วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • วันที่ 3 เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระใหญ่หงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
13 – 15 เมษายน 2567 15,990 จองด่วน
14 – 16 เมษายน 2567 15,990 จองด่วน
19 – 21 เมษายน 2567 12,990 จองด่วน
04 – 06 พฤษภาคม 2567 13,990 จองด่วน
10 – 12 พฤษภาคม 2567 12,990 จองด่วน
17 – 19 พฤษภาคม 2567 12,990 จองด่วน
14 – 16 มิถุนายน 2567 11,990 จองด่วน
28 – 30 มิถุนายน 2567 11,990 จองด่วน
20 – 22 กรกฎาคม 2567 12,990 จองด่วน
27 – 29 กรกฎาคม 2567 12,990 จองด่วน
10 – 12 สิงหาคม 2567 12,990 จองด่วน
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2567 11,990 จองด่วน
20 – 22 กันยายน 2567 11,990 จองด่วน
27 – 29 กันยายน 2567 11,990 จองด่วน
04 – 06 ตุลาคม 2567 12,990 จองด่วน
11 – 13 ตุลาคม 2567 12,990 จองด่วน
12 – 14 ตุลาคม 2567 13,990 จองด่วน
18 – 20 ตุลาคม 2567 12,990 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียม 1,200 บาท/ท่าน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (พัก 5 ดาว) 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า

FACEBOOK FANPAGE


23 มีนาคม 2024