NORTHERN LIGHT LOFOTEN 10 D. (TG)

NORTHERN LIGHT LOFOTEN 10 D. (TG)

รหัสทัวร์

20098

โปรแกรม

ทัวร์เดนมาร์ก

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

฿179,000 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

NORTHERN LIGHT LOFOTEN 10 D. (TG)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 สต็อกโฮล์ม – คิรูน่า (สวีเดน) – อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ – ล่าแสงเหนือ
  • วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอบิสโก้ – นั่งรถไฟเส้นทางสาย Arctic Train
  • วันที่ 4 หมู่เกาะโลโฟเทน – นุสฟยอร์ด – มอคคาเนส – หมู่บ้าน Å – หมู่บ้าน Reine – หมู่บ้านฮัมนอย
  • วันที่ 5 เกาะโลโฟเท่น – สวนสัตว์ Polar Park – เมืองทรูมโซ
  • วันที่ 6 ชมเมืองทรูมเซอ – ล่องเรือชมฟยอร์ด – นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน – ล่าแสงเหนือ
  • วันที่ 7 กรุงโคเปนเฮเก้น – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งส่งท้าย ถนนสตร้อยก์
  • วันที่ 8 กรุงโคเปนเฮเก้น – เที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้งส่งท้าย ถนนสตร้อยก์
  • วันที่ 9 โคเปนเฮเก้น – ท่าอากาศยานกาสทรัป
  • วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

20 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 179,000.-
05 – 14 เมษายน 2567 184,000.-
12 – 21 เมษายน 2567 184,000.-

NORTHERN LIGHT LOFOTEN 10 D. (TG)

ทัวร์นอร์เวย์

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 298 ครั้ง
29 มกราคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***