ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21429

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฟาร์ม ฮัตโตริ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค
  • วันที่ 3 ไร่ชาโอบุจิซะซะบะ – จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ – ศูนย์การเรียนรู้ชงชา – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อตั๋วดิสนีย์แลนด์ ค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท และไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่ง
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
06 – 10 มิถุนายน 2567 26,999 จองด่วน
07 – 11 มิถุนายน 2567 26,999 จองด่วน
12 – 16 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
13 – 17 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
14 – 18 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน
19 – 23 มิถุนายน 2567 27,999 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 2,000/ท่าน/ทริป

ทัวร์มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ไฮเดรนเยีย ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 106 ครั้ง
3 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***