ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

21432

โปรแกรม

ทัวร์โตเกียว

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 67 - ส.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿27,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
  • วันที่ 3 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – โตเกียว -วัดอาซากุสะ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04-08 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
05-09 กรกฎาคม 2567 27,888 จองด่วน
11-15 กรกฎาคม 2567 28,888 จองด่วน
12-16 กรกฎาคม 2567 28,888 จองด่วน
18-22 กรกฎาคม 2567 29,888 จองด่วน
20-24 กรกฎาคม 2567 29,888 จองด่วน
21-25 กรกฎาคม 2567 28,888 จองด่วน
25-29 กรกฎาคม 2567 30,888 จองด่วน
27-31 กรกฎาคม 2567 29,888 จองด่วน
28 กรกฎาคม- 01 สิงหาคม  2567 29,888 จองด่วน
02-06 สิงหาคม  2567 29,888 จองด่วน
13-17 สิงหาคม  2567 29,888 จองด่วน
15-19 สิงหาคม  2567 28,888 จองด่วน
16-20 สิงหาคม  2567 28,888 จองด่วน
22-26 สิงหาคม  2567 27,888 จองด่วน
23-27 สิงหาคม  2567 27,888 จองด่วน
29 สิงหาคม – 02 กันยายน  2567 27,888 จองด่วน
30 สิงหาคม – 03 กันยายน  2567 27,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียนท่านละ 2,000/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 135 ครั้ง
4 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***