ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » เทใจ ไทเป…ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

เทใจ ไทเป…ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

110   0

เทใจ ไทเป…ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101
  • ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน หวิ่นฮว่า ไถจง ซีเหมินติง
  • พักไถจง 2 คืน เจียอี้ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน
  • พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 0862224225

วันเดินทาง ราคา/ท่าน (บาท)
01 – 05 กรกฎาคม 2566 19,888
08 – 12 กรกฎาคม 2566 19,888
15 – 19 กรกฎาคม 2566 19,888
26 – 27 กรกฎาคม 2566 17,888
27 – 31 กรกฎาคม 2566 22,888
05 – 09 สิงหาคม 2566 19,888
12 – 16 สิงหาคม 2566 22,888
19 – 23 สิงหาคม 2566 19,888
23 – 27 สิงหาคม 2566 18,888
01 – 05 กันยายน 2566 19,888
09 – 13 กันยายน 2566 19,888
16 – 20 กันยายน 2566 19,888
23 – 27 กันยายน 2566 19,888
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 21,888
04 – 08 ตุลาคม 2566 19,888
13 – 17 ตุลาคม 2566 22,888
20 – 24 ตุลาคม 2566 22,888
22 – 26 ตุลาคม 2566 19,888

เทใจ ไทเป…ไทเป ไถจง อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน