ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ฉงชิ่ง » มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

67   0

มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองอู่หลง
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
 • ระเบียงกระจก
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • ภูเขาไป่มา
 • Wulong Flying Kiss
 • เมืองโบราณหยางเจียว
 • ฉงชิ่ง • ศาลาประชาคม (ด้านนอก)
 • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 • หงหยาต้ง
 • รวมวีซ่ากรุ๊ปแล้ว
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI SMILE (WE)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
12-15 เมษายน 2566 27,999.-
28-01 พฤษภาคม 2566 20,999.-
11-14 พฤษภาคม 2566 22,999.-
18-21 พฤษภาคม 2566 22,999.-
25-28 พฤษภาคม 2566 22,999.-
02-05 มิถุนายน 2566 24,999.-
08-11 มิถุนายน 2566 22,999.-
09-12 มิถุนายน 2566 22,999.-
15-18 มิถุนายน 2566 22,999.-
16-19 มิถุนายน 2566 21,999.-
22-25 มิถุนายน 2566 22,999.-
23-26 มิถุนายน 2566 22,999.-

มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน