ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์เซี่ยงไฮ้ » มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

82   0

มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
  • เมืองโบราณเย่เหอ
  • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
  • ขึ้นหอไข่มุก
  • อุโมงค์เลเซอร์
  • ย่านเดอะบันด์
  • หาดไว่ทาน
  • STARBUCKS RESERVE ROASTERY
  • ถนนนานกิง
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

กำหนดเดินทาง  ราคา/ท่าน
12-16 พฤษภาคม 2566 28,999

มหัศจรรย์ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน

ทัวร์เซี่ยงไฮ้