ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ 8วัน 6คืน

จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ 8วัน 6คืน

21   0

จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ 8วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ป้อมปราการเก่าแก่อนานูรี
 • รูมคาซเบกี้ โฮเทล ชมวิวเทือกเขา
 • นั่ง 4WD ขึ้นชมโบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • เมืองควาเรลี ลิ้มรสไวน์ควาเรลี
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
 • อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย
 • เมนูอาหารไทย 1 มื้อ จีน1 มื้อ
 • พิเศษ พักบนคาซเบกี้ 1 คืน
 • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)Gulf Air (GF)
วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
08 – 15 กันยายน 2566 49,990
15 – 22 กันยายน 2566 49,990
29 ก.ย. – 06 ต.ค. 2566 49,990
06 – 13 ตุลาคม 2566 51,990
13 – 20 ตุลาคม 2566 52,990
20 – 27 ตุลาคม 2566 51,990

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


จอร์เจีย ทบิลิซี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย