ทัวร์เอเซีย » ทัวร์อินโดนีเซีย » ทัวร์บาหลี » มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4วัน 3คืน

68   0

มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • อูลูวาตู
 • สวนวิษณุ
 • หาดจิมบารัน
 • วัดทามันอายุน
 • วัดบราตัน
 • โรงงานช็อคโกแลต
 • วิหารทานาห์ลอต
 • หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก
 • นาข้าวขั้นบันได
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • วัดเทมภัคสิริงค์
 • เมืองอูบุด
 • KRISNA MARKET
 • เดินทางโดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ( FD )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


มหัศจรรย์..เกาะบาหลี ที่สุดแห่งดินแดนมนต์ขลัง 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี