เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์นาโกย่า » นาโกย่า โอซาก้า เจแปนแอลป์ ยูนิเวอร์ซัล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

นาโกย่า โอซาก้า เจแปนแอลป์ ยูนิเวอร์ซัล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

นาโกย่า โอซาก้า เจแปนแอลป์ ยูนิเวอร์ซัล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 15975


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿49,977 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

นาโกย่า โอซาก้า เจแปนแอลป์ ยูนิเวอร์ซัล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • วัดโอสุ ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกโนะ หมู่บ้านนารายณ์จุกุ
  • เจแปนแอลป์ ขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาทาเทยามา – ทาคายาม่า
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • เกียวโต ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – เข้าชมปราสาทโอซาก้า – หมู่บ้านอเมริกา
  • ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ โดทงโบริ
  • ตลาดคุโรมง – ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ – นาโกย่า มิตซุยเอาท์เล็ต
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พัก2-3ท่าน/ห้อง

(ราคาต่อท่าน)

เด็กอายุ 3 – 6 ปี

ไม่มีเตียง

(ราคาต่อท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

(ราคาต่อท่าน)

09 – 14 พฤษภาคม 66 54,977.- 52,977.- 9,977.-
16 – 21 พฤษภาคม 66

วันพืชมงคล

49,977.- 47,977.- 9,977.-
23 – 28 พฤษภาคม 66 52,977.- 50,977.- 9,977.-

 


นาโกย่า โอซาก้า เจแปนแอลป์ ยูนิเวอร์ซัล หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น


6 กุมภาพันธ์ 2023