ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป DREAM JOURNEY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป DREAM JOURNEY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 5คืน

96   0

ทัวร์ยุโรป DREAM JOURNEY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 5คืน

เดินทาง 05 – 11 APR 2023

ไฮไลท์โปรแกรม

  • อิตาลี มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ทะเลสาบโคโม่
  • สวิตเซอร์แลนด์ อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์
  • กระเช้า EIGER EXPRESS – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาแปล
  • โซไซม์ – เมืองกอลมาร์ – เมืองดิฌง
  • ปารีส พระราชวังแวร์ซาย – จัตุรัสคองคอร์ด – ประตูชัย หอไอเฟล – ถนนชองป์ เอลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
  • ล่องเรือบาโตมูช ชมแม่น้ำแซน
  • ย่านมงมาร์ต – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ห้างซามาลิแตน – โอเปร่ากานิเยร์
  • เดินทางโดย สายการบิน OMAN AIR

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ยุโรป DREAM JOURNEY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป