เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ทาคายาม่า » ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โอซาก้า 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โอซาก้า 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โอซาก้า 6วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 15546


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿53,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โอซาก้า 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • เต็มอิ่มไปกับเทศกาลซากุระ 1 ปีมีครั้งเดียว!! ชมอุโมงค์ซากุระ 
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มัตสึโมโต้ – อิออน มอลล์
  • ปราสาทมัตซึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ – หมู่บ้านนาราอิจุกุ – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก
  • เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทางเดินนักปราชญ์ โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ
  • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน

ไม่มีเตียง

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ราคาทัวร์ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

ราคา

ห้องพักเดี่ยว

22 – 27 มีนาคม 2566 53,990 50,990 43,990 10,000
23 – 28 มีนาคม 2566 53,990 50,990 43,990 10,000
24 – 29 มีนาคม 2566 53,990 50,990 43,990 10,000
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 53,990 50,990 43,990 10,000

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ โอซาก้า 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น


27 ธันวาคม 2022