ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พรีเมียม 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พรีเมียม 7วัน 5คืน

249   0

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พรีเมียม 7วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ซูริค – ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ช็อปของฝาก สิงโตแห่งลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็งพันปี สะพานแขวนบนหน้าผา ไอซ์ไฟล์เออร์
  • ลูกาโน่ ทะเลสาบลูกาโน่ – ฟ็อกซ์ทาวน์เอาท์เล็ต – โคโม่ อิตาลี – เวนิส
  • ล่องเรือสู่เวนิส แกรนด์คาแนล มหาวิหารซานตามาเรีย จัตุรัสซานมาร์โค ถ่ายรูปคู่หอระฆัง หอนาฬิกา มหาวิหารเซนต์มาร์ก พระราชวังดอจ์ด สะพานริอัลโต สะพานถอนหาใจ ถนนชช้อปปิ้ง – เมืองปิซ่า
  • จัตุรัสเปียซซาเดลดุโอโม่ หอเอนปิซ่า อาสนวิหาร&หอศีลปิซ่า – มิลาน ถนนแฟชั่นมอนเต นโปเลียน
  • จัตุรัสดูโอโม่ เข้าชมมหาวิหารมิลาน ช้อปปิ้งแกลลอลี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปซา ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
  • เดินทางโดย สายการบิน โอมานแอร์ (WY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

กำหนดการเดินทาง (ราคาต่อท่าน)
12 – 18 มีนาคม 66 59,977.-
05 – 11 เมษายน 66 (วันจักรี) 62,977.-
21 – 27 เมษายน 66 62,977.-
26 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 (วันแรงงาน) 62,977.-
28 เมษายน – 04 พฤษภาคม 66 (วันแรงงาน) 65,977.-
05 – 11 พฤษภาคม 66 62,977.-
19 – 25 พฤษภาคม 66 62,977.-


ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี พรีเมียม 7วัน 5คืน