ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี CLASSIC ITALY ROME FLORENCE PISA VENICE MILAN 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี CLASSIC ITALY ROME FLORENCE PISA VENICE MILAN 8วัน 5คืน

93   0

ทัวร์อิตาลี CLASSIC ITALY ROME FLORENCE PISA VENICE MILAN 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • กรุงโรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-โรมันฟอรัม-นครรัฐอิสระวาติกัน-พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-น้ำพุเทรวี-บันไดสเปน
  • เซียน่า-มหาวิหารเมืองเซียน่า-จัตุรัสเดลคัมโป- THE MALL OUTLET
  • เมืองปิซ่า-หอเอนเมืองปิซ่า-จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
  • เมืองเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โคมหาวิหารซานมาร์โค-สะพานทอดถอนใจ
  • เมืองเวโรน่า-บ้านของจูเลียต-เมืองมิลาน-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
  • โรงละครลาสกาล่า-อนุสรณ์แห่งลีโอนาร์โด ดาวินซี-มหาวิหารดูโอโม
  • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์อิตาลี CLASSIC ITALY ROME FLORENCE PISA VENICE MILAN 8วัน 5คืน

ทัวร์อิตาลี