ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเซีย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเซีย

72   0

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเซีย

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งเรือกระด้ง
  พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน
  นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์
  ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์ 
  เล่นรถราง ชมวิวบาน่าฮิลล์
 • เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1คืน 4วัน 3คืน บินแอร์เอเซีย