ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG HOI AN BANAHILL 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG HOI AN BANAHILL 4วัน 3คืน

68   0

ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG HOI AN BANAHILL 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักดานัง 2 คืน I พักบานาฮิลล์ 1 คืน I BUFFET 2 มื้อที่บานาฮิลล์
    ดานัง – วัดหลินอิ๋ง – ฮอยอัน –นั่งเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – ตลาดฮาน
    บานาฮิลล์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงไวน์ – สวนสนุก FANTASY PARK
  • เดินทางโดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนามกลาง CLASSIC DANANG HOI AN BANAHILL 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง