ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง – พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง – พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4วัน 3คืน

102   0

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บานาฮิลส์
 • ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
 • สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง
 • เที่ยวโซนใหม่ Eclipse Square
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
 • ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ
 • เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี
 • สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดฮาน 
 • พักบานาฮิลส์ 1 คืน
 • จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์
 • เดินทางโดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ล่องเรือกระด้ง – พักบานาฮิลส์ 1 คืน 4วัน 3คืน