ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan 5วัน 4คืน

114   0

ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan 5วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม ไทเป อาหลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เจียอี้

 • ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง
 • ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ป่าสนพันปี
 • เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • วัดหลงซาน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191ทัวร์ไต้หวัน Got To Go Taiwan 5วัน 4คืน