ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กอดเขาไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กอดเขาไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน

242   0

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กอดเขาไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ
  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ลานสกี ฟูจิเท็น
  • หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ
  • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
  • อิออนนาริตะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


วันเดินทาง ราคา / ท่าน
11-15 ธันวาคม 2565 29,999
15-19 ธันวาคม 2565 29,999
17-21 ธันวาคม 2565 30,999
05-09 มกราคม 2566 29,999
11-15 มกราคม 2566 30,999
14-18 มกราคม 2566 30,999
19-23 มกราคม 2566 29,999
21-25 มกราคม 2566 30,999
25-29 มกราคม 2566 30,999
01-05 กุมภาพันธ์ 2566 30,999
05-09 กุมภาพันธ์ 2566 29,999
11-15 กุมภาพันธ์ 2566 30,999
16-20 กุมภาพันธ์ 2566 29,999
18-22 กุมภาพันธ์ 2566 30,999
23-27 กุมภาพันธ์ 2566 29,999
01-05 มีนาคม 2566 30,999
05-09 มีนาคม 2566 29,999
11-15 มีนาคม 2566 30,999

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กอดเขาไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5วัน 3คืน